Skicka pengar från Sverige till Filippinerna

2018-01-09
Skickat belopp Kostnader
Företag Skickat belopp Kostnader
979 SEK
21 SEK
Mer information
Tjänst: Online Bankkonto
Överföringshastighet: 3-5 dagar
Nationell täckning
 
Mottagningssätt
Bankkonto
Mottaget belopp
6 022,47 PHP
Totalkostnad
20,87 SEK (2,09%)
Avgift
24 SEK (2,40%)
Växelkursmarginal
-3 SEK (-0,27%)
Officiell växelkurs
6,1342
TransferWise växelkurs
6,1508
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
10 Jan 2018
Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
971 SEK
29 SEK
Mer information
Tjänst: Online Kort
Överföringshastighet: 2 dagar
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
Bankkonto
Mottaget belopp
117,84 USD
Totalkostnad
28,79 SEK (2,88%)
Avgift
26 SEK (2,60%)
Växelkursmarginal
3 SEK (0,28%)
Officiell växelkurs
0,1217
Xendpay växelkurs
0,1213
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
9 Jan 2018
Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
943 SEK
57 SEK
Mer information
Tjänst: Online Bankkonto
Överföringshastighet: Inom sekunder
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
Bankkonto
Mottaget belopp
5 581,43 PHP
Totalkostnad
57,19 SEK (5,72%)
Avgift
24 SEK (2,40%)
Växelkursmarginal
33 SEK (3,32%)
Officiell växelkurs
6,1232
World Remit växelkurs
5,9200
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
9 Jan 2018
Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
942 SEK
58 SEK
Mer information
Tjänst: Online Kort
Överföringshastighet: Inom sekunder
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
Mobile money transfer
Mottaget belopp
5 533,14 PHP
Totalkostnad
57,72 SEK (5,77%)
Avgift
15 SEK (1,50%)
Växelkursmarginal
43 SEK (4,27%)
Officiell växelkurs
6,1342
TransferGalaxy växelkurs
5,8721
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
10 Jan 2018 i Örebro

Mobile wallet

Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
942 SEK
58 SEK
Mer information
Tjänst: Online Bankkonto
Överföringshastighet: Mindre än en timme
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
at branch
Mottaget belopp
5 734,87 PHP
Totalkostnad
57,77 SEK (5,78%)
Avgift
50 SEK (5,00%)
Växelkursmarginal
8 SEK (0,78%)
Officiell växelkurs
6,1342
Azimo växelkurs
6,0865
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
10 Jan 2018 i London

Available currencies: PHP, USD

Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
942 SEK
58 SEK
Mer information
Tjänst: Online Kort
Överföringshastighet: Mindre än en timme
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
at branch
Mottaget belopp
5 734,87 PHP
Totalkostnad
57,77 SEK (5,78%)
Avgift
50 SEK (5,00%)
Växelkursmarginal
8 SEK (0,78%)
Officiell växelkurs
6,1342
Azimo växelkurs
6,0865
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
10 Jan 2018 i London

Available currencies: PHP, USD. There is a fee of 2,99 % when paying by credit card.

Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
942 SEK
58 SEK
Mer information
Tjänst: Online Bankkonto
Överföringshastighet: Nästa dag
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
Bankkonto
Mottaget belopp
5 734,87 PHP
Totalkostnad
57,77 SEK (5,78%)
Avgift
50 SEK (5,00%)
Växelkursmarginal
8 SEK (0,78%)
Officiell växelkurs
6,1342
Azimo växelkurs
6,0865
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
10 Jan 2018 i London
Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
942 SEK
58 SEK
Mer information
Tjänst: Online Kort
Överföringshastighet: Nästa dag
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
Bankkonto
Mottaget belopp
5 734,87 PHP
Totalkostnad
57,77 SEK (5,78%)
Avgift
50 SEK (5,00%)
Växelkursmarginal
8 SEK (0,78%)
Officiell växelkurs
6,1342
Azimo växelkurs
6,0865
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
10 Jan 2018 i London

There is a fee of 2,99 % when paying by credit card. Swift-transfer is possible. Banks may charge to receive Swift-transfer.

Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
942 SEK
58 SEK
Mer information
Tjänst: Online Bankkonto
Överföringshastighet: Inom sekunder
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
Mobile money transfer
Mottaget belopp
5 734,87 PHP
Totalkostnad
57,77 SEK (5,78%)
Avgift
50 SEK (5,00%)
Växelkursmarginal
8 SEK (0,78%)
Officiell växelkurs
6,1342
Azimo växelkurs
6,0865
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
10 Jan 2018 i London

Mobile wallet

Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
942 SEK
58 SEK
Mer information
Tjänst: Online Kort
Överföringshastighet: Inom sekunder
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
Mobile money transfer
Mottaget belopp
5 734,87 PHP
Totalkostnad
57,77 SEK (5,78%)
Avgift
50 SEK (5,00%)
Växelkursmarginal
8 SEK (0,78%)
Officiell växelkurs
6,1342
Azimo växelkurs
6,0865
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
10 Jan 2018 i London

Mobile wallet. There is a fee of 2,99 % when paying by credit card

Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
940 SEK
60 SEK
Mer information
Tjänst: Online Bankkonto
Överföringshastighet: Inom sekunder
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
Bank Account
Mottaget belopp
5 551,48 PHP
Totalkostnad
60,25 SEK (6,03%)
Avgift
25 SEK (2,50%)
Växelkursmarginal
35 SEK (3,52%)
Officiell växelkurs
6,1232
Western Union växelkurs
5,9074
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
9 Jan 2018
Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
940 SEK
60 SEK
Mer information
Tjänst: Online Kort
Överföringshastighet: Inom sekunder
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
Bankkonto
Mottaget belopp
5 551,48 PHP
Totalkostnad
60,25 SEK (6,03%)
Avgift
25 SEK (2,50%)
Växelkursmarginal
35 SEK (3,52%)
Officiell växelkurs
6,1232
Western Union växelkurs
5,9074
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
9 Jan 2018
Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
925 SEK
75 SEK
Mer information
Tjänst: Kontor Kort
Överföringshastighet: Inom sekunder
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
At branch
Mottaget belopp
5 462,87 PHP
Totalkostnad
75,25 SEK (7,53%)
Avgift
40 SEK (4,00%)
Växelkursmarginal
35 SEK (3,52%)
Officiell växelkurs
6,1232
Western Union växelkurs
5,9074
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
9 Jan 2018
Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
913 SEK
87 SEK
Mer information
Tjänst: Online Bankkonto
Överföringshastighet: 2 dagar
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
Home delivery
Mottaget belopp
5 474,22 PHP
Totalkostnad
87,27 SEK (8,73%)
Avgift
65 SEK (6,50%)
Växelkursmarginal
22 SEK (2,23%)
Officiell växelkurs
6,1342
Small World växelkurs
5,9976
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
10 Jan 2018
Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
913 SEK
87 SEK
Mer information
Tjänst: Online Kort
Överföringshastighet: 2 dagar
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
Home delivery
Mottaget belopp
5 474,22 PHP
Totalkostnad
87,27 SEK (8,73%)
Avgift
65 SEK (6,50%)
Växelkursmarginal
22 SEK (2,23%)
Officiell växelkurs
6,1342
Small World växelkurs
5,9976
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
10 Jan 2018
Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
913 SEK
87 SEK
Mer information
Tjänst: Online Bankkonto
Överföringshastighet: 2 dagar
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
Bankkonto
Mottaget belopp
5 474,22 PHP
Totalkostnad
87,27 SEK (8,73%)
Avgift
65 SEK (6,50%)
Växelkursmarginal
22 SEK (2,23%)
Officiell växelkurs
6,1342
Small World växelkurs
5,9976
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
10 Jan 2018
Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
913 SEK
87 SEK
Mer information
Tjänst: Online Kort
Överföringshastighet: 2 dagar
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
Bankkonto
Mottaget belopp
5 474,22 PHP
Totalkostnad
87,27 SEK (8,73%)
Avgift
65 SEK (6,50%)
Växelkursmarginal
22 SEK (2,23%)
Officiell växelkurs
6,1342
Small World växelkurs
5,9976
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
10 Jan 2018
Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
913 SEK
87 SEK
Mer information
Tjänst: Online Bankkonto
Överföringshastighet: 2 dagar
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
at branch
Mottaget belopp
5 474,22 PHP
Totalkostnad
87,27 SEK (8,73%)
Avgift
65 SEK (6,50%)
Växelkursmarginal
22 SEK (2,23%)
Officiell växelkurs
6,1342
Small World växelkurs
5,9976
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
10 Jan 2018
Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
913 SEK
87 SEK
Mer information
Tjänst: Online Kort
Överföringshastighet: 2 dagar
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
at branch
Mottaget belopp
5 474,22 PHP
Totalkostnad
87,27 SEK (8,73%)
Avgift
65 SEK (6,50%)
Växelkursmarginal
22 SEK (2,23%)
Officiell växelkurs
6,1342
Small World växelkurs
5,9976
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
10 Jan 2018
Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
910 SEK
90 SEK
Mer information
Tjänst: Kontor Kort
Överföringshastighet: Samma dag
Nationell täckning
 
Mottagningssätt
at branch
Mottaget belopp
5 473,57 PHP
Totalkostnad
89,73 SEK (8,97%)
Avgift
70 SEK (7,00%)
Växelkursmarginal
20 SEK (1,97%)
Officiell växelkurs
6,1342
MoneyGram växelkurs
6,0131
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
10 Jan 2018
Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
910 SEK
90 SEK
Mer information
Tjänst: Kontor Bankkonto
Överföringshastighet: Samma dag
Nationell täckning
 
Mottagningssätt
at branch
Mottaget belopp
5 473,57 PHP
Totalkostnad
89,73 SEK (8,97%)
Avgift
70 SEK (7,00%)
Växelkursmarginal
20 SEK (1,97%)
Officiell växelkurs
6,1342
MoneyGram växelkurs
6,0131
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
10 Jan 2018
Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
908 SEK
92 SEK
Mer information
Tjänst: Online Kort
Överföringshastighet: Inom sekunder
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
At branch
Mottaget belopp
5 374,23 PHP
Totalkostnad
92,19 SEK (9,22%)
Avgift
59 SEK (5,90%)
Växelkursmarginal
33 SEK (3,32%)
Officiell växelkurs
6,1232
World Remit växelkurs
5,9200
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
9 Jan 2018
Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
898 SEK
102 SEK
Mer information
Tjänst: Mobil Mobil
Överföringshastighet: Inom sekunder
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
Mobile money transfer
Mottaget belopp
5 315,03 PHP
Totalkostnad
102,19 SEK (10,22%)
Avgift
69 SEK (6,90%)
Växelkursmarginal
33 SEK (3,32%)
Officiell växelkurs
6,1232
World Remit växelkurs
5,9200
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
9 Jan 2018

Money is added instantly to Global Gcash and SMART accounts.

Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
898 SEK
102 SEK
Mer information
Tjänst: Online Bankkonto
Överföringshastighet: 6 dagar eller mer
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
Bankkonto
Mottaget belopp
109,03 USD
Totalkostnad
102,16 SEK (10,22%)
Avgift
100 SEK (10,00%)
Växelkursmarginal
2 SEK (0,22%)
Officiell växelkurs
0,1217
ICA-banken växelkurs
0,1214
Typ av företag
Bank
Data insamlad
10 Jan 2018 i Stockholm

Requires an account at the bank to be able to send money. Exchange rate stated is from Handelsbankens växlingskurser. Banks may charge to receive these payments

Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
852 SEK
148 SEK
Mer information
Tjänst: Online Bankkonto
Överföringshastighet: Nästa dag
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
at branch
Mottaget belopp
98,61 USD
Totalkostnad
148,48 SEK (14,85%)
Avgift
100 SEK (10,00%)
Växelkursmarginal
48 SEK (4,85%)
Officiell växelkurs
0,1217
Money Exchange växelkurs
0,1158
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
10 Jan 2018
Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
852 SEK
148 SEK
Mer information
Tjänst: Mobil Bankkonto
Överföringshastighet: Nästa dag
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
at branch
Mottaget belopp
98,61 USD
Totalkostnad
148,48 SEK (14,85%)
Avgift
100 SEK (10,00%)
Växelkursmarginal
48 SEK (4,85%)
Officiell växelkurs
0,1217
Money Exchange växelkurs
0,1158
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
10 Jan 2018
Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
852 SEK
148 SEK
Mer information
Tjänst: Kontor Kontant
Överföringshastighet: Nästa dag
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
at branch
Mottaget belopp
98,61 USD
Totalkostnad
148,48 SEK (14,85%)
Avgift
100 SEK (10,00%)
Växelkursmarginal
48 SEK (4,85%)
Officiell växelkurs
0,1217
Money Exchange växelkurs
0,1158
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
10 Jan 2018
Till webbplats
Företag Skickat belopp Kostnader
823 SEK
177 SEK
Mer information
Tjänst: via telefontjänst Bankkonto
Överföringshastighet: 6 dagar eller mer
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
Bankkonto
Mottaget belopp
99,92 USD
Totalkostnad
177,16 SEK (17,72%)
Avgift
175 SEK (17,50%)
Växelkursmarginal
2 SEK (0,22%)
Officiell växelkurs
0,1217
ICA-banken växelkurs
0,1214
Typ av företag
Bank
Data insamlad
10 Jan 2018 i Stockholm

Requires an account at the bank to be able to send money. Exchange rate stated is from Handelsbankens växlingskurser. Banks may charge to receive these payments

Till webbplats

Uppgifter saknas

Alla kostnader är inte redovisade av operatören

Företag
Mer information
Tjänst: Online Kort
Överföringshastighet: Inom sekunder
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
Home delivery
Mottaget belopp
-
Totalkostnad
-
Avgift
69 SEK (6,90%)
Växelkursmarginal
-
Officiell växelkurs
-
World Remit växelkurs
-
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
9 Jan 2018

Cash can be delivered to addresses across Philippines in 24hrs-7days, depending on location.

Till webbplats
Företag
Mer information
Tjänst: Mobil Kort
Överföringshastighet: Inom sekunder
Nationell täckning
Landstäckande
Mottagningssätt
Mobile money transfer
Mottaget belopp
-
Totalkostnad
-
Avgift
25 SEK (2,50%)
Växelkursmarginal
-
Officiell växelkurs
-
Western Union växelkurs
-
Typ av företag
Money Transfer Operator
Data insamlad
9 Jan 2018
Till webbplats